درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی

 

برای نخستین بار، شاهنامه و داستانهای آن از دید عناصر داستانی، همچون درو نمایه، طرح، فضا، زمان، مکان، شخصیت یا تیپ‌پردازی و غیره مورد مداقه و بحث قرار گرفته است، ضمن اینکه در مورد عنصر اخیر، ویژگیهای تمامی اشخاص شاهنامه اعم از مهمترین اشخاص و آنهایی که در درجات دوم و سوماند، با دقت و جامعیتی بیش از منابع حاوی بحث درباره شاهان و پهلوانان و غیره بیان گردیده. همچنین نکات فراوان در باب هنرهای زبانی و بیانی استاد توس مورد بحث قرار گرفته است.

 

دیدگاه‌ها  

+1 # محمد 1393-06-04 07:20
نظر آزمایشی
سلام
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

تصویر امنیتی