داستان دگردیسی

روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج: تمرکز کتاب، چنان که از نام آن برمی‌آید، پیگیری و بررسی تمامی تفکرات فکری، گرایشی، دیدگاهی، شعری و سبکی پیشوای شعر نو، از آغاز کار شاعری او تا واپسین سروده‌های وی است، و این که او چگونه از معانی و مضامین و اسالیب و قالب شعر قدیم یا کلاسیک فارسی با مایه‌هایی جزئی و نه چندان محسوس از نوجویی آغاز کرد، آنگاه پاره‌ای تازه‌جویی‌ها و دگرگونی‌های شعر دوره متاخر بازگشت، همچون ادیب‌الممالک فراهانی، نظر نیمای هنوز رمانتیک را به خود جلب کرد و سبب سرایش اشعار و منظومه‌هایی به همان شیوه گردید. تحول بعدی در شعر او گرایش به رنالیسم، البته تحت تاثیر برخی رویدادهای مهم تاریخی و اجتماعی بود که موجب غلبه تدریجی روح واقع‌گرایی در آثار ادبی شد. اما نیمای نوجو در این مرحله نیز متوقف نماند و روی به تجارب جدید شعری در عوالم نمادگرایی (سمبولیسم) آور یعنی مکتبی که می‌توان گفت بیشترین شاهکارهای شعری او در همین شیوه پدید آمده است. گفتنی است که این نگارنده همچون همیشه کوشیده است تا تمامی دگرگونیهای اندیشه، دیدگاه و شیوه شعر نیما را به صورت دقیق و مستند و مستدل مورد بحث قرار دهد و تحولات شعر وی را دقیقا در ظرف زمانی مطرح و همراه با شواهد استوار شعری مشخص سازد. روش کار نگارنده این بوده که برای هر یک از مراحل مختلف تحولات شعری او مناسب‌ترین و گویاترین اشعار او را برگزیند؛ بدین گونه که در هر مرحله‌ای از نخستین آثار او، که معمولا بیانگر نوپایی یا ناپختگی است، آغاز کند و با تجزیه و تحلیل دقیق هر اثر به بیان سیر تکاملی شاعر در هر شیوه به سمت تمکن یا جاافتادگی او در آن و سرانجام نهایت بلوغ و شکفتگی هنری وی حرکت کند، بدین امید که خواننده کتاب بتواند هر یک از مراحل گذار و دگرگونی شاعر را به وضوح و با همان احساس و برداشتی بنگرد که آلبوم عکس‌های کسی را از زمان کودکی تا دوران جوانی، جاافتادگی و پیری مشاهده می‌کند. شاید مهمترین یافته کتاب درک و تبیین دقیق همین سیر تحولی شاعر در جهات و جوانب مختلف باشد.

 

دیدگاه‌ها  

0 # kkkkk 1393-06-04 07:45
hjghjkgyc,gjhjkghkghkghkghkghkghkhk
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # دکتر سعید حمیدیان 1393-06-04 19:43
پاسخ نمایش درختی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # محمد 1393-06-04 10:21
تست نهایییییی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # دکتر سعید حمیدیان 1393-06-04 19:36
به نقل از kkkkk:
hjghjkgyc,gjhjkghkghkghkghkghkghkhk

پاسخ مدیر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

تصویر امنیتی