"شرح شوق" برگزیده جایزه کتاب سال شد

"از بخت شکر دارم و از روزگار هم" که "این دفتر بی معنی" به لطف امعان نظر داوران صاحبنظر در بررسی کتابهای نشر یافته در سال 1392 در رشتهء ادبیات پارسی، به عنوان کتاب سال برگزیده شده است. همچنان که در پیشگفتار کتاب عرض کرده ام، نشر آن حاصل حدود سی سال مطالعهء منابع، یادداشت برداری، تنظیم و تحریر و سرانجام، تصحیح نمونه های چاپی بوده است. استقبال دوستداران خواجهء شیراز از این دفتر پنج جلدی، بیش از انتظار این بنده بوده چنان که در ظرف کمتر از دو سال، به چاپ سوم رسیده است. خدای را سپاس.

تصویر امنیتی