اعلام سخنرانی

اینجانب درروز چهارشنبه 12/9/1393در شهر کتاب,واقع در خیابان بخارست,نبش کوچهء سوم سخنرانی دربارهء حافظ خواهد داشت.شروع در ساعت یک ربع به پنج بعد از ظهر .

تصویر امنیتی