ميان ماندن و رفتن، بحثي در يك بُنمايه در غزل سعدي؛ دكتر سعيد حميديان

ميان ماندن و رفتن،بحثي در يك بُنمايه در غزل سعدي؛ دكتر سعيد حميديان

غزل سعدي، به قدري از حيث احتوا بر زوايا و لطايف و ظرايف عشق و دلدادگي، اعم از پيدا و پنهان و شناخته و ناشناخته، غني است كه من نظيري براي آن در غزل پارسي مطلقاً نمي‌يابم  

ميان ماندن و رفتن

بحثي در يك بُنمايه در غزل سعدي 

دكتر سعيد حميديان

دانشگاه علامه طباطبايي

شاهنامه شناسنامه ملی ماست

آفتاب: دکتر سعید حمیدیان گفت: «شاهنامه فردوسی، شناسنامه و سند ملیت ماست و ایرانیان باید تشویق شوند تا شناسنامه خودشان را بیشتر مطالعه کنند». 

این پژوهشگر برجسته در گفتگو با آفتاب تاکید کرد: «شاهنامه همیشه هویت ملی ما را تامین کرده و در حال حاضر نیز که بعضی‌ها نسبت به شاهنامه کم‌لطفی می‌کنند ضرورت توجه به شاهنامه بیشتر شده است چون این حماسه بزرگ می‌تواند هویت ملی ما را احیا کند». 

پیرامون اصول نقد ادبی: گفتگو با دکتر سعید حمیدیان

پیرامون اصول نقد ادبی

 

طی نشستی که با جناب آقای دکتر سعید حمیدیان (استاد گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی) داشتیم با ایشان به بحث دربارهء کتاب«نقد ادبی»ریچاردز پرداخته‌ایم

 

آقای دکتر! یک محور مهمی را که ما در این نشریه کتاب‌ ماه دنبال می‌کنیم مسئله نقد از نظر تئوری و عملی است؛ یعنی هم می‌پردازیم به اصول نقد از نظر تئوری و هم این که‌ کتاب‌هایی که منتشر می‌شود کاستیها و برتریهای آن‌ها را سعی داریم که نشان دهیم حضرت عالی جدیدا کتابی ترجمه‌ کردید به نام اصول نقد ادبی از ریچاردز.ریچاردز هم از نظر من نظریهء مهمی در بین نظریه‌پردازان نقد در جهان دارد و آثار او یکی از منابع مهم در این شاخه بشمار می‌رود.ما در زمینهء نقد هم انواع و شیوه‌های مختلف نقد داریم که نقد ساختاری و نقد اصول‌شناسی،نقد تاریخی و نقد روانشناسی است.ریچاردز بیشتر به نقد روانشناسی‌ می‌پردازد.من می‌خواستم سوال کنم که اولا چطور شد که‌ شما کتاب ریچارد را برای ترجمه انتخاب کردید و راجع به‌ اهمیت خود کتاب توضیح بفرمایید؟