مقالات

«سخنی در چگونگی خوانش قافیه در الحاق به ضمیر و شناسة پیوسته». شاخههای شوق (یادگارنامة بهاءالدین خرمشاهی) به کوشش علی دهباشی، ج 2، تهران: قطره و شهاب، 1387

«سخنی در چگونگی خوانش قافیه در الحاق به ضمیر و شناسة پیوسته». شاخههای شوق (یادگارنامة بهاءالدین خرمشاهی) به کوشش علی دهباشی، ج 2، تهران: قطره و شهاب، 1387

دیدگاه‌ها  

0 # LPLN 1393-06-08 09:02
سلام
نظر جدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

تصویر امنیتی