زندگی­نامه کوتاه
 
دکتر سعید حمیدیان در اردیبهشت 1324 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان «جلوه» و متوسطه را در دبیرستان­های «جلوه»، «دارالفنون» و «بوعلی سینا» در تهران سپری کرد و در سال 1343 دیپلم را اخذ کرد.
 
تحصیلات دانشگاهی را تماماً در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در رشته زبان و ادبیات فارسی طی کرد؛ در سال 1343 در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل شد و در سال 1347 با رتبه ممتاز به پایان رساند.در سال 1350 به عنوان نفر اول امتحانات ورودی در دوره کارشناسی ارشد پذیرفته شد و این دوره را در سال 1352 با رتبه ممتاز سپری کرد. در همین سال به عنوان نفر اول کنکور ورودی در دوره دکتری پذیرفته شد، دورة دوساله دکتری در سال 1354 با دفاع از رساله­ای تحت عنوان «تصحیح، تحشیه و تعلیق فرهنگ جعفری، تألیف محمد مقیم تویسرکانی (فرهنگ پارسی)» به راهنمایی استاد معظّم جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی به پایان رساند و موفق به اخذ درجة دکتری با رتبة عالی شد.